black and gray video camera

Cykle miesiączkowe

Cykle przebiegające w całości poniżej 25 procent kp zalicza się Jo niedomogi estrogenowej (mówię oczywiście o cyklach miesiącz- ;owych u kobiet w wieku płodności!), a te, które przebiegają powyżej ‘5 procent kp, klasyfikuje się jako hixperestrogenizm. W czasie mojej pracy lekarskiej stwierdziłam, że kobiet zdrowych > cyklach wysoko- i niskoestrogennych było około 10—15 procent. Jważam, że jako kobiety chore można traktować tylko te, u których liższy lub wyższy od przyjętych norm poziom estrogenów idzie / parze z brakiem jajeczkowania, niepłodnością, krwotokami mie- iączkowymi itp. Natomiast te, które nie mają żadnych zaburzeń — ą płodne, a cechuje je tylko wrodzony niski od 0 do 25 procent lub /ysoki od 75 procent do 100 procent poziom estrogenów, zaliczam o kobiet zdrowych. Wrodzony, charakterystyczny dla danej jednostki niski lub wysoki poziom estrogenów uwarunkowywał również — jak zauważyłam — sposób życia i wysokość napięcia seksualnego. Kobiety niskoestrogenne są najczęściej senne, powolne, niezborne w pracy, mało aktywne i o niewielkich potrzebach seksualnych, również uczucie satysfakcji, któremu towarzyszy orgazm, występuje u nich bardzo rzadko. Natomiast kobiety wysokoestrogenne, oprócz wszystkich normalnych cech kobiet średnioestrogennych, wyróżniały się wybitnym temperamentem, dużymi potrzebami seksualnymi, które dawały o sobie znać już w wieku kilkunastu lat. Ich życie seksualne było bardzo bogate, intensywne, przy stosunku osiągały zawsze orgazm, czasem nawet kilka, a w życiu wykazywały dużą energię i zdolności organizatorskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *