Parafia andrzeja boboli w leszczynach

Pierwsze odnalezione wzmianki o parafii pochodzą z roku 1300, w związku z tym parafia Andrzeja Boboli w Leszczynach powstała zapewne wcześniej, jeszcze w wieku XIII lub nawet przed tym okresem. W tamtym czasie funkcjonowała ona jako parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Na początku wieku piętnastego obszar rybnicki został zniszczony na skutek wojen husyckich. W wyniku tych działań zniszczeniu uległ także obszar leszczyński. Funkcjonują także informacje, ze opisywana tutaj parafia utraciła swą samodzielność i przydzielona została do Bujakowa. Na przełomie XVI i XVII wieku przeprowadzono rozbudowę drewnianego kościoła, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. W XVII wieku nastąpiło ożywienie działalności parafii. Jednakże już na początku wieku XVIII parafia utraciła ponownie swoją samodzielność. Utrata niezależności nastąpiła aż na dwanaście lat. W tym czasie Leszczyny zostały częścią parafii bełkowskiej. W 1911 roku nastąpiło ponowne rozdzielenie parafii oraz wznowienie działalności jako niezależna jednostka. W okresie I wojny światowej parafia utraciła dzwon, który przejęty został na cele wojskowe. W połowie lat 30 dwudziestego wieku rozpoczęto budowę nowego kościoła. Budowę ukończono w stanie surowym w roku 1939. Nowy kościół w Leszczynach poświęcony został pod koniec II wojny światowej, w lipcu 1944 roku. Pod koniec stycznia 1945 roku przez teren parafii w Leszczynach prowadzono więźniów pochodzących z Oświęcimia. Wówczas w wyniku strzelaniny doszło do zabicia 300 więźniów. Przejście frontu doprowadziło do częściowego opustoszenia wsi, a ponadto uszkodzenia wieży oraz dachu nowego kościoła. Wojsko zajęło plebanię. Po zakończeniu II wojny światowej zniszczenia zostały naprawione. W okresie lat 50 obszar wsi uległ znacznemu powiększeniu, a w 1964 wieś zmieniła swój charakter i otrzymała prawa miejskie. Doprowadziło to do wyraźnej zmiany charakteru parafii. Obecnie Parafia andrzeja boboli w leszczynach ma w swoim zasięgu 12 tysięcy osób. Przy parafii funkcjonuje chór, “Caritas”, Koło Żywego Różańca, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Rodzina Pielgrzymkowa i inne. W każdym roku odbywa się tam Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan, a także pielgrzymka na Jasną Górę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *