Blue and White Ferries Wheel Under Blue Skies

Canał plus sport

Najlepiej kochamy najbliższą rodzinę stwarzając nieustannie okazję do manifestowania przez nią miłości. Najbliższa rodzina musi w każdej chwili dnia i nocy odczuwać, że jest nam potrzebna, że bez niej nawet w najdrobniejszych sprawach nie możemy się obejść, bez względu na to, czy tak jest naprawdę. Tylko możność służenia nam, ponoszenia ofiar, robienia nam wyraźnej satysfakcji […]