person holding fork in grayscale photography

Diego velazquez wenus z lustrem

W odróżnieniu od najbliższej rodziny, którą zmuszeni jesteśmy kochać bezinteresownie, najdalsza rodzina już tego typu poświęceń nie wymaga i jeśli tylko potrafimy kontakty z najdalszą rodziną postawić na właściwym poziomie, mogą nam one przynieść nawet pewien profit. Aby go osiągnąć, zawieramy z domownikami dobrowolną umowę, polegającą na ustaleniu z góry określonych stawek za bawienie najdalszej […]