Woman Listens to Earphones in Open Grassfield

Popil poruhal a smutny

Kochanie intelektualistki rozpoczynamy od drobiazgowego wybadania jej poziomu intelektualnego. Czynność ta zajmuje nam maksymalnie kwadrans. Następny kwadrans poświęcamy obniżeniu się do ustalonego w wyniku drobiazgowego badania poziomu intelektualistki w celu znalezienia z nią tak zwanego wspólnego języka. Moment znalezienia sygnalizuje intelektualistka sama, dając nam do zrozumienia bądź oświadczając wprost mniej więcej na początku trzeciego kwadransa […]