Man Playing Guitar

Grupa tajemnic

O tym nie ma prawa się nikt dowiedzieć obejmuje wiadomości dotyczące: zmian personalnych z podaniem orientacyjnego terminu, kiedy one nastąpią, jednakże bez podawania, kogo mają konkretnie dotyczyć oraz jakie są przyczyny tych zmian; wyjazdu na wczasy ze ścisłym określeniem, kiedy wyjeżdżamy, jednakże bez określania, dokąd wyjeżdżamy i z kim wyjeżdżamy; nowej interesującej ze wszech miar znajomości z ujawnieniem okazji, w jakiej znajomość zawarliśmy, bez ujawniania jednakże charakteru tej znajomości oraz nazwiska tej znajomości; rysujących się przed nami atrakcyjnych perspektyw z wyjaśnieniem, jakiego typu są te perspektywy, lecz bez wyjaśniania, co one dla nas konkretnie oznaczają oraz kiedy się zrealizują. Tę grupę tajemnic powierzamy osobom nam najdalszym: rodzinie, z którą pozostajemy w złych stosunkach, przełożonym oraz współpracownikom, których nie znosimy, wreszcie ludziom antypatycznym dla nas towarzysko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *