Blue and White Ferries Wheel Under Blue Skies

Grupa tajemnic

To jest wielka tajemnica obejmuje wiadomości dotyczące: zmian personalnych z podaniem, kiedy one nastąpią oraz kogo mają konkretnie dotyczyć, bez podawania jednakże przyczyn tych zmian; wyjazdu na wczasy ze ścisłym określeniem, kiedy i dokąd wyjeżdżamy, jednakże bez ścisłego określenia, z kim wyjeżdżamy; nowej interesującej ze wszech miar znajomości z ujawnieniem okazji, w jakiej zawarliśmy tę znajomość, charakteru tej znajomości, bez ujawniania jednakże nazwiska znajomości; rysujących się przed nami nowych perspektyw z wyjaśnieniem, jakiego typu są te perspektywy i co one dla nas konkretnie oznaczają, bez wyjaśniania jednakże, kiedy się zrealizują. Tę grupę tajemnic upowszechniamy wyłącznie indywidualnie i docelowo: osobie mającej ulec zmianie personalnej, osobie zamierzającej wyjechać z nami na wczasy, osobnikowi chcącemu skorzystać z naszej nowej obiecującej znajomości, osobnikowi zainteresowanemu bezpośrednio w realizacji rysujących się przed nami atrakcyjnych perspektyw w celu załatwienia sobie jakiejś konkretnej sprawy. Grupa tajemnic d) pod żadnym pozorem nikomu na ogół nie obejmuje żadnych wiadomości, a zwłaszcza: o przyczynach zmian personalnych, o człowieku jako takim, z którym wyjeżdżamy na wczasy, o wadze nazwiska naszej nowej interesującej znajomości, o prawdopodobieństwie realizacji atrakcyjnych dla nas perspektyw. Dlatego też tę grupę tajemnic powierzamy tylko sobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *