confetti falling from above at music performance with huge crowd

Krótkie streszczenie przemówienia

Jeśli kierowca wymuszający nie zna przepisów drogowych, przemawia równocześnie.)
Krótkie streszczenie przemówienia: Wychodząc z założenia, że używanie zwrotów „panie baranie”, „panie idioto” czy „panie durniu” mogłoby zabrzmieć zbyt pretensjonalnie i sztucznie, kierowca, na którym wymuszono, przechodzi od razu z wymuszającym na ty. Po zastosowaniu tej formy zwracania się wszystkie tego typu określenia brzmią już zupełnie naturalnie, zaś ich ilość zależna jest tylko od fantazji tego, na którym wymuszono. Po wyczerpaniu określeń ten, na którym wymuszono, zadaje wymuszającemu kilka istotnych pytań, po czym, nie czekając na odpowiedź, kończy swoje przemówienie wiązanką życzeń. Okazja: Imieniny. Charakter przemówienia: Improwizowany. Słuchacze: Uliczna latarnia. Jeśli nie jest jeszcze zbyt późno, mogą być również przechodnie. Wygłasza przemówienie: Uczestnik imienin usiłujący wrócić do domu. Krótkie streszczenie przemówienia: W tym przemówieniu liczy się wyłącznie nie treść, tylko styl. Elementami stylu są: oddzielne nieczytelne słowa, fragmenty piosenek kilkakrotnie powtarzane. Oddzielne słowa nieczytelne mogą być wtrącane w każdym miejscu. Fragmenty piosenek również.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *