person holding fork in grayscale photography

Kobieca logika

Kobieta po powrocie do domu zauważa, że okazyjnie przez nią kupiona suknia posiada liczne usterki. Charakter przemówienia: Improwizowany. Słuchacze: Domownicy. W braku takowych meble. Wygłasza przemówienie: Kobieta. Krótkie streszczenie przemówienia: Bez dłuższych wstępów kobieta od razu przystępuje do nazwania rzeczy po imieniu. Na pierwszy ogień idzie osoba, która okazyjnie sprzedała kobiecie suknię. Akcentując każde słowo kobieta określa ją za pomocą kilku obrazowych porównań ze świata ludzi i zwierząt. Z kolei poświęca kilka słów samemu przedmiotowi okazji. W tej części przemówienia porównania ze świata ludzi i zwierząt zastępuje przymiotnikami. Wreszcie, na zakończenie, nie oszczędzając się, poświęca kilka zdań scharakteryzowaniu siebie samej. Tego typu przemówienia kobiety lubią na ogół łączyć z gwałtowniejszymi wybuchami emocji. Okazja: Jeden kierowca wymusza na drugim kierowcy pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu, w rezultacie czego obaj kierowcy zatrzymują się w ostatniej chwili na środku skrzyżowania. Charakter przemówienia: Okolicznościowy. Słuchacze: Kierowca wymuszający, pasażerowie kierowcy wymuszającego, kierowca, na którym wymuszono, pasażerowie kierowcy, na którym wymuszono. Zdarza się również milicjant. Wygłasza przemówienie: Kierowca, na którym usiłowano wymusić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *