white printer paper with black texts

Podobnie sprawa wygląda z prawem do pracy i majątku

Szczególnie po drugiej wojnie światowej gorąco zachęcano i agitowano nawet panie do siadania na traktor czy podawania cegieł na budowie. Naprawdę nigdy nie było kłopotu z uzyskaniem pracy, a nawet wręcz odwrotnie, konieczność pogodzenia zajęć zawodowych z opieką nad dziećmi i rolą „ukochanej kobiety” zaczęła sprawiać ogromne trudności. Kobiety polskie buntowały się nawet z powodu nadmiaru obowiązków, którym nie mogły sprostać. j Z samowystarczalnością finansową i prawami majątkowymi dla i kobiet nie było także u nas kłopotu — szczególnie po ostatniej woj- 1 nie — bo nikt nie cierpiał na nadmiar dóbr materialnych. W tym samym < okresie w bogatych krajach zachodnich bardzo niechętnie, szczegół- i nie na wyższych stanowiskach, zatrudniano kobiety, których mąż pracował. Uważano, że prochu i tak nie wymyślą, a mąż potrafi zarobić na utrzymanie całej rodziny. Następnym żądaniem wysuwanym przez ruch wyzwolenia kobiet było zrównanie praw seksualnych kobiety i mężczyzny. I tak jak wszystko, o czym dotąd pisałam, jest w jakimś sensie historią — tak ogień wojny o zrównanie praw seksualnych pali się jeszcze dziś wysokim płomieniem w krajach zachodnich, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu i na nasze obyczaje. Od chwili, gdy zainteresowałam się walką kobiet o zrównanie praw seksualnych, zgromadziłam pewną liczbę publikacji wydawanych przez działaczki tegu ruchu, chcąc się przekonać,
o co to się kobiety tak biją na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *