man and woman sitting on gray fabric loveseat

Styl życia

Wrodzony profil estrogenny charakteryzuje również styl życia ko- aiet z poszczególnych grup. Estrogeny dają kobiecie określone tempo jycia i jego osiągnięć, określony charakter i sposób bycia, zamyka- ąc je w typowych grupach, podobnie jak kiedyś określano charaktero- ogicznie grupy flegmatyków, pykników, asteników itp., co wynikało ównież z cech wrodzonych. Jak więc wyglądały dalsze obserwacje psychoseksualne bada- lych w poradni kobiet o różnych profilach estrogenowych? Kobiety z grupy niskoestrogennych miały usposobienie senne, powolne, spokojne, były mało pobudliwe i wolno reagujące. Bardzo izęsto miały trudności z osiągnięciem orgazmu, ponieważ poziom ch pobudliwości wymagał znacznie dłuższego czasu, aby osiągnąć lapięcie seksualne, konieczne do wywołania orgazmu, choćby łechtacz- owego. Niewątpliwie dłuższy musi być okres preludium i pieszczot zstępnych, aby zwiększyć kumulację bodźców i możliwie przyspieszyć /ystąpienie orgazmu. Trzeba tu jeszcze podkreślić, że istota pro- lemu nie leży w długości czasu trwania pieszczot i zabiegów nad doprowadzeniem każdorazowo kobiety do orgazmu, ponieważ mniejszej pobudliwości towarzyszą zwykle mniejsze potrzeby seksualne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *