man and woman sitting on gray fabric loveseat

Dojść do przyczyn

W miarę upływu czasu i pracy w poradni, po wielu rozmowach z kobietami, zaczęły się krystalizować pewne określone problemy, które występowały regularnie. Doszłam do wniosku, że nie można spostrzeżeń gromadzić „jak leci”, ale trzeba je w jakiś sposób poszeregować, aby dojść do przyczyn, które leżą u podłoża zagadnienia. Żeby uzyskać dostatecznie bogaty materiał do swoich dociekań, przebadałam i opisałam na opracowanych specjalnie kartach statystycznych wiele pacjentek. Ale to nie wszystko, należało wziąć pod uwagę jeszcze inny aspekt sprawy. Badając jakikolwiek problem lekarski od strony patologii konieczne jest zebranie taką samą metodą materiałów dotyczących ludzi zdrowych. Sprawa na pozór prosta — a jednak jeszcze bardzo niewiele wiemy o fizjologii zdrowego człowieka w dziedzinie życia seksualnego. Po prostu dlatego, że do seksuologa nie przychodzą kobiety „zdrowe”, tzn. nie mające żadnych trudności w osiągnięciu harmonijnego współżycia. W związku z tym odczuwa się brak materiałów porównawczych i wzorców umożliwiających określenie granic patologii. Poradnia Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa dała mi tę unikalną szansę, że mogłam ankietować i badać bez trudności kobiety zdrowe, zgłaszające się po środki antykoncepcyjne. Wybrałam tylko takie, które osiągały zawsze orgazm, oczywiście, gdy miały na to ochotę. Podkreślam — gdy miały na to ochotę, bo reakcje seksualne kobiety nie mają męskiego automatyzmu i wystarczy zmęczenie czy niechęć psychiczna, by nie odbierać bodźców seksualnych. Więc nawet w tej grupie orgazm pojawiał się nie zawsze (!!!).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *