Turned-on Red and Green Nintendo Switch

Układ krążenia a orgazm

Patrząc na zagadnienie od strony układu krążenia również widzimy znaczne różnice reakcji u kobiet. Kobiety wysportowane, o elastycznych i kurczliwych ścianach naczyń krwionośnych, szybko reagują na pieszczoty pobudzające, przekrwienie jest intensywne, zatrzymanie krwi w narządach rodnych utrzymuje się stosunkowo długo i bez trudności — podobnie jak wzwód członka u mężczyzn podniecających się łatwo i utrzymujących długo gotowość do stosunku. Oczywiście wpływa na te reakcje prawidłowa czynność serca i elastyczność naczyń krwionośnych. Można zauważyć, że w miarę upływu lat i starzenia się organizmu człowieka, gdy wydajność mięśnia sercowego słabnie, a naczynia obwodowe sztywnieją, ścianki ich twardnieją i stają się mniej elastyczne, ulegają zwolnieniu reakcje seksualne, ponieważ zwolnieniu ulega także proces ukrwienia okolic erotogennych. Ma to niewątpliwy wpływ na spadek popędu oraz zmniejszenie potrzeb w tej dziedzinie po sześćdziesiątce. Proces ten może ulec przyspieszeniu u kobiet i mężczyzn cierpiących od wielu lat na nadciśnienie tętnicze, ponieważ choroba ta nie leczona systematycznie przyspiesza w ogromnym stopniu zmiany sklerotyczne w naczyniach krwionośnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *