black and gray video camera

ŁONO NATURY?

Zmęczeni przestronnym kilkupokojowym mieszkaniem, znudzeni nienagannie funkcjonującą toaletą, znużeni elektrycznością, gazem i bieżącą ciepłą wodą zakochujemy się w łonie natury. W tym celu, rozejrzawszy się uprzednio dokładnie w okolicy, nabywamy kawałek łona, który jest jeszcze do nabycia. Po nabyciu kawałka łona, w celu dokładnego oznaczenia miejsca, w którym ulokowaliśmy naszą miłość, ogradzamy je drucianą siatką. Znakomicie określając miejsce naszej miłości, druciana siatka nie chroni go jednak przed kaprysami natury. Aby więc nie narażać tego fragmentu łona na niepotrzebne schorzenia, budujemy na nim najprostszą inwestycję. Najprostsza inwestycja dobrze chroni nasz kawałek łona przed kaprysami natury, nis chroni go jednak przed kaprysami ciała. Aby więc nie narażać łona na niepotrzebne kaprysy naszego ciała, w odpowiedniej odległości od najprostszej inwestycji stawiamy drugą najprostszą inwestycję, o mniejszych
rozmiarach. Druga najprostsza inwestycja o mniejszych rozmiarach dobrze już chroni łono przed kaprysami naszego ciała, jednak nie chroni nas przed apetytem gości na naszym łonie. Aby więc nie narażać gości na niepotrzebny głód, zabudowujemy najprostszą inwestycję najprostszymi urządzeniami umożliwiającymi zaspokajanie apetytu gości. Najprostsze urządzenia umożliwiają zaspokajanie apetytu gości, nie zapewniają im jednak minimum wygód, jeśli goście chcą również przenocować. Aby więc zapewnić gościom minimum wygód, jeśli chcą również przenocować, obok najprostszych urządzeń umożliwiających zaspokojenie apetytu budujemy najprostsze urządzenia umożliwiające gościom przenocowanie. Najprostsze urządzenia zapewniają gościom minimum wygód, jeśli chcą przenocować, nie zapewniają jednak minimum wygód nam, jeśli również chcemy przenocować w najprostszej inwestycji. Aby więc zapewnić sobie minimum wygód, jeśli chcemy przenocować, zdradzamy łono natury, najlepiej pod osłoną nocy, z budzącym nasze zniechęcenie przestronnym kilkupokojowym mieszkaniem, w którym nienagannie, aż do znudzenia, funkcjonuje elektryczność, gaz i bieżąca woda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *