Blue and White Ferries Wheel Under Blue Skies

PRZEJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM?

Bez względu na to, gdzie, jak i z kim żyjemy, nie ma wokół nas takich spraw, które nie byłyby godne, aby na długie tygodnie, miesiące, a nawet lata skutecznie zatruć nam życie. Trzeba tylko rzetelnie chcieć umieć je wynajdywać. Jeśli tylko czytając wzmiankę w gazecie o trzęsieniu ziemi w odległym o trzysta kilometrów kraju, jesteśmy bardziej przejęci niż w momencie rzeczywistego trzęsienia, w wyniku którego znajdujemy się w piwnicy, zasypani, z połamanymi kończynami;
O prowadząc beztroskie życie nie uważamy, że jedynie od czasu do czasu, dla zdrowia, dobrze jest czymś niewielkim się przejąć, ale wynajdujemy nieustannie preteksty do przejmowania się;
w chwilach słabości nie usiłujemy zmusić do przejmowania się tym, czym aktualnie sami się przejmujemy, bliźnich, tylko odwrotnie: wymuszamy od bliźnich siłą albo podstępem, czym oni się aktualnie przejmują, aby przejąć się tym więcej od nich  mamy szanse znaleźć w przejmowaniu się wszystkim pełne zadowolenie i satysfakcję. Jak w praktyce stosować technikę przejmowania się wszystkim, ilustrujemy na przykładzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *